İNOSUİT-İNOVASYON ODAKLI MENTORLUK PROGRAMI-TİM

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'in, katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklandığı, bu doğrultuda TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programının; ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflediği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, hali hazırda devam eden program ile ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımızın eşleştirildiği ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edildiği ifade edilmektedir.

Bu amaçla, programın 2. döneminden itibaren sene içerisinde programa katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verildiği, ayrıca 2018 yılı Temmuz ayında başlaması planlanan beşinci dönemden itibaren, programa katılım göstermek isteyen ve “inovasyon yönetimi” konusunda deneyime / uzmanlığa sahip, üniversiteler dışından uzmanların da programa mentor olarak katılımlarının mümkün olacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, “İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” çalışmasının 2018 yılı Temmuz ayında başlayacak olan beşinci döneminin katılım koşulları ve programın yürütülmesi ile ilgili tüm detaylar http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-inovasyon-odakli-mentorluk-programi-inosuit-inovasyon-odakli-mentorluk-programi.html linkinde yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla.