KUZEY KORE YAPTIRIMLARI

Sayın Üyemiz,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 27.03.2018 tarihli elektronik postasına istinaden TOBB’un 30.03.2018 tarihli ve 0411/5346 sayılı yazısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne (Kuzey Kore) yaptırımlar uygulanmasını içeren kararların 23 Mart 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/9950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile iç hukukumuza dahil edildiği bildirilmiştir.

Söz konusu 2017/9950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapıldığı, 5/3/2018 tarihli ve 2018/11480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürürlüğe koyulduğu aktarılmıştır.

Anılan 2018/11480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın ekine TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde ‘’Hizmetler’’ başlığı altındaki Uluslararası İş İmkânları/Diğer Duyurular bölümünden ulaşılabileceği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.