Sanayi Sicil Belgesi Kapsamında KDV İstisnası Uygulanacak Makine Teçhizat Listesi

Sayın Üyemiz,

5 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan; 
30/04/2018 Tarihli ve 2018/11674 sayılı Kararnamenin Eki, Karar 4. Maddesi gereği;
Sanayi Sicil Belgesi kapsamında KDV İstisnası uygulanacak Makine Teçhizat Listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180505.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180505.htm

Bilgilerinize sunarız.