Konferans Duyurusu

Sayın Üyemiz,

7143 sayılı vergi ve diğer alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu kapmsamda üyelerimize yönelik 20.06.2018 Çarşamba günü saat 16:00'da, Odamız Konferans Salonunda Sosyal Güvenlik İl Müdürü Zeynep Yılmaz tarafından konferans düzenlenecek olup; konu başlıkları aşağıda verilmiştir.

- 2018 Mart Ayı ve Öncesine Ait Ayların İlişkin Olup, 18.05.2018 Tarihi İtibariyle Ödenmemiş Olan Sigorta Primi, Emeklilik Keseneği ve Kurum Karşılığı, Ek Karşılık Primi, İşsizlik Sigortası Primi, Sosyal Güvenlik Destek Primi,

- Yapılandırma Kapsamında Olan Kesinleşmiş SGK Alacakları

-Ön Değerlendirme Aşamasındaki Asgari İşçilik Prim Tutarları

-Kesinleşmemiş İdari Para Cezaları

-GSS Borçları