Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kayıtlı yazısında; madenlerin aranması, çıkarılması ve zenginleştirilmesinden kaynaklanan maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Maden Atıkları Yönetmeliği'nin 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı ve 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır.

Bu çerçevede, iş bu yazı gereği Maden Atıkları Yönetmeliği'nin uygulanmasında; TOBB http://www.tobb.org.tr ana sayfasında ''TOBB Birimleri'' başlığı ''Avrupa Birliği Dairesi'' linkinde bulunan ''Genel Bilgilendirme'' bölümünde yer alan Bakanlığın TOBB'a ilettiği açıklama metni ve ek doğrultusunda iş ve işlem tesis edilecektir.

Bilgilerinize sunarız.