Inotex2018

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden(TOBB) alınan bir yazıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yazısına atfen, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Sekreteryasından 5-7 Temmuz 2018 tarihlerinde Tahran’da gerçekleştirilecek olan 7. Uluslararası İnovasyon ve Teknoloji Fuarı’nın beraberinde “Iran National Technomart Centre” tarafından yenilenebilir enerji ve teknoloji alanında 2. İş Teknolojileri Toplantısının (2nd Business Technology Meeting in the field of Renewable Energy, Technologies and Achievements) düzenleneceğinin bilgisinin alındığı belirtilmektedir.

Söz konusu etkinliklere ilişkin D-8 Teknoloji Transferi ve Bilgi Değişim Ağı (TTEN) Sekreteryasının resmi yazısı TOBB’un web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki Uluslararası İş İmkanları/Yurtdışı Etkinlikler bölümünden temin edilebilmekte olup, fuar hakkında genel bilgilere http://www.inotex.com web adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.