31.10.2018 Resmi Gazete Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süreci

Sayın Üyemiz,

31.10.2018 tarihli Resmi Gazete kararına göre 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16'ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.