13. Uluslararası Sahiller, Limanlar ve Deniz Yapıları Semineri

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Odamıza gelen yazıda, 
 
T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili yazısı ve İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden alınan Notaya atfen, 13.Uluslararası Sahiller, Limanlar ve Deniz Yapıları Semineri’nin (ICOPMAS-2018), İran Limanlar ve Gemicilik Kurumu tarafından 26-28 Kasım 2018 tarihlerinde Tahran’da düzenleneceği bildirilmektedir. 
 
Çeşitli ülkelerden bilim insanlarının, mühendis, tasarımcı ve araştırmacıların katılımı ile gerçekleşmesi beklenen söz konusu Seminer ile ilgili detaylı bilgilere https://icopmnas.pmo.ir internet sayfasından ulaşılabileceği belirtilmektedir. 
 
Bilgilerinize sunarız.