İvme Finansman Paketi

Sayın Üyemiz;

Sanayici Üyelerimiz için Halkbank KOBİ-Halkbank A.Ş. tarafından oluşturulan “İVME Finansman Paketi” destek programı bilgilendirme notunu bilgilerinize sunarız.

Ülkemizde ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı ve ihracat/döviz geliri potansiyeli yüksek sektörlerin desteklenmesi hedefiyle Halkbank KOBİ-Halkbank A.Ş. tarafından 'İVME Finansman Paketi' oluşturulmuştur.

İVME Finansman Paketi kapsamında; yeni veya kapasite artırımı/yenileme şeklindeki yatırımlar, seçili sektörlerde üretilmiş yeni ve yerli makine satın alımını içeren alıcı yatırımları ile tüm bu yatırımlara bağlı işletme sermayesi ihtiyaçları finanse edilebilecektir.

HEDEF KİTLE

 • İthalat bağımlılığı yüksek,
 • Dış ticaret açığı veren,
 • İstihdama katkı oranı yüksek,
 • İhracat/Döviz geliri potansiyeli yüksek,

Sektörlere yönelik olarak;

 1. Makine imalatı yapan ve mevcut üretimde kapasite artırımı/yenileme yatırımları gerçekleştirecek veya yeni yatırımlar ile makine imalatına başlayacak firmalar,
 2. Makine imalatı yapan firmalardan yatırımları kapsamında yeni ve yerli makine satın alan firmalar,
 3. Ham madde-ara malı imalatı yapan ve mevcut üretiminde kapasite artırımı/yenileme yatırımları gerçekleştirecek veya yeni yatırımlar ile bu alanda imalata başlayacak firmalar, hedef kitleyi oluşturmaktadır.


AMAÇ

Ülkemizde ithal oranı yüksek makine imalat sanayii alt sektörleri ve hammadde-ara malı imalat sanayii alt sektörlerinde üretimin desteklenmesi, üretimde yerli teknolojinin geliştirilmesi ve yerli üretim kapasitesinin artırılması, ithal bağımlılığın azaltılarak girdi maliyetlerinin düşürülmesi, böylece ithal ikamesi fonksiyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.

NAKİT KREDİ ÜRÜNLERİ:

 1. MAKİNE ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK KREDİ

Hedeflenen sektörlerde yerli malı niteliğini taşıyacak makine imalatı yapan/yapacak firmaların yatırım ve yatırıma bağlı işletme kredileri ihtiyaçları karşılanacaktır. Hedef Sektörler;

 • Elektrikli Makine ve Aksamları
 • Bilgisayar, Elektronik, Optik
 • Motorlu Taşıtların Aksam ve Parçaları
 • Motor ve Aksamları
 • Genel Endüstri Makine ve Aksamları
 • Elektrikli Teçhizat

Paket kapsamında  Makine İmalatçılarına İlişkin NACE Kodu Listesi’nde yer alan NACE kodları ile belirlenmiş sektörlerde yeni yatırım ve/veya mevcut üretimde kapasite artırımı yenileme yatırımı yapan firmaların kredi talepleri değerlendirilebilecektir.

 1. YERLİ VE YENİ MAKİNE ALICILARINA YÖNELİK KREDİ

Paket kapsamında  belirtilen sektörlerde makine imalatı yapan firmalardan yatırım kapsamında yeni ve yerli makine alımı yapacak firmaların yatırım ve yatırıma bağlı işletme kredileri ihtiyacı karşılanacaktır.

Yeni ve yerli makine alımları için satıcı firmadan Yerli Malı belgesi temini zorunlu olup, satın alınacak makinenin G.T.İ.P.‘inin mevzuatımız ekinde yer alan (Ek-2: Makine Listesi G.T.İ.P.) listedeki kodlardan olması gerekmektedir.

 1. HAMMADDE/ARA MALI ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK KREDİ

Hedeflenen sektörlerde üretimi/üretim potansiyeli bulunan hammadde/ara malı imalatı yapan firmaların komple yeni yatırımları ile bu çerçevede yatırım yapacak firmaların yatırıma bağlı işletme kredileri ihtiyacı karşılanacaktır. Hedef Sektörler;

 • Kimyasal ve Medikal (Eczacılık) Ürünler
 • Plastik ve Kauçuk Ürünler
 • Suni ve Sentetik İplikler
 • Kağıt, Karton ve Mukavva

Paket kapsamında Ek-3: Hammadde/Ara Malı İmalatçılarına İlişkin NACE Kodu Listesi’nde yer alan sektörlerde hammadde-ara malı imalatı için yeni yatırım ve/veya mevcut üretimde kapasite artırımı/yenileme yatırımı yapan firmaların kredi talepleri değerlendirilecektir.

KREDİ LİMİTİ

 1. İVME Finansman Paketi kapsamında kullandırılacak yatırım kredilerinde; KDV dahil satış teklif mektubu/sözleşme/proforma fatura/kesin fatura vb. bedelinin azami %85’ine kadar kredilendirilebilecektir.

2. İVME Finansman Paketi kapsamında kullandırılacak üst limitler yatırım kredilerinde 150 Milyon TL, işletme kredilerinde azami 30 Milyon TL olabilecektir.

3. İşletme kredileri sadece yatırım kredisi ile birlikte tahsis edilebilecek ve işletme kredileri, yatırımın faaaliyete geçmesine müteakip kullandırılabilecektir.

KREDİ VADESİ

İşletme kredilerinde azami 1 yıla kadar anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 5 yıl vade, yatırım kredilerinde azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 10 yıl vade uygulanabilecektir.

FAİZ VE KOMİSYON UYGULAMALARI

Kredi Komisyonu: Kredi kullandırımında kredi vadesine göre aşağıdaki peşin komisyon oranları uygulanacaktır.

Vade

Oran

0-2 Yıl

% 1,00

2+-5 Yıl

% 1,50

5+-10 Yıl

% 2,00

Erken Kapama Komisyonu: Kredilerin vadesinde kapatılması esastır. Ancak paket kapsamında kullandırılacak yatırım kredilerinde erken kapama durumunda erken ödeme komisyonu alınmayacaktır.

İVME FİNANSMAN PAKETİ NAKİT KREDİ FAİZ ORANLARI

DİBS ENDEKSLİ FAİZ ORANI*

DİBS

Tahvil Faiz Oranı

Spread

Kredi Faiz Oranı

0-2 Yıl Vade

25,12%

1,00%

26,12%

2+-5 Yıl Vade

22,41%

2,00%

24,41%

5+-10 Yıl Vade

19,85%

3,00%

22,85%

* 03.06.2019-30.06.2019 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

TÜFE ENDEKSLİ FAİZ ORANI**

TÜFE

TÜFE Oranı

Spread

Kredi Faiz Oranı

0-2 Yıl Vade

18,71%

2,00%

20,71%

2+-10 Yıl Vade

18,71%

3,00%

21,71%

** 03.06.2019-02.07.2019 tarihleri arasında geçerli olacaktır.


Yukarıda kısaca bilgilendirmeye çalıştığımız İVME FİNANSMAN PAKETİ ürünümüz hakkında daha detaylı bilgiye aşağıda belirtilen linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.halkbankkobi.com.tr/Search.aspx?Keyword=İVME