img
AYDINLI İHRACATÇILARIMIZIN AĞUSTOS AYI PERFORMANSI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2017 yılı Ağustos ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %12,3 artarak 13 milyar 289 milyon dolar, ithalat %15,3 artarak 19 milyar 162 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Ağustos ayında dış ticaret açığı %22,8 artarak 5 milyar 873 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ağustos ayında %71,2 iken, 2017 Ağustos ayında %69,3’e düştü.

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2016 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık %7,06 artarak 152 milyar 588 milyon dolar, ithalat yaklaşık %9,07 artarak 216 milyar 630 milyon dolar olmuştur.

Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,4’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı %31,5 , orta düşük teknoloji ürünlerin payı %29 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise %36,1 olmuştur.

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,4’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Ağustos ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %15,7 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı %40 , orta düşük teknolojili ürünlerin payı %32,5 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise %11,8’dir.

İlimizde 2017 yılı Ağustos ayı ihracatı, 2016 yılının aynı ayına göre %36,6 artarak 56.907.863 dolar, ithalat %11,8 artarak 24.124.901 dolar olarak gerçekleşti.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 661.369.854 dolar, 2016 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 617.678.628 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 7,07 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında ithalatımız 271.681.923 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 245.038.623 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 9,81 azaldığı görülmektedir.

Ağustos ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın %0,7’sini yüksek teknolojili ürünler, %47,05’ini orta yüksek teknoloji ürünler, %8,43’ünü orta düşük teknolojili ürünler ve %43,82’sini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %2,32’sini yüksek teknolojili ürünler, %51,51’ini orta yüksek teknolojili ürünler, %11,50’sini orta düşük teknolojili ürünler ve %34,67’sini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2017 yılı Ağustos ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada İtalya 4.762.745 dolar, ikinci sırada Almanya 4.517.945 dolar, üçüncü sırada İspanya 4.405.279 dolar, dördüncü sırada ABD 3.811.072 dolar ve beşinci sırada Çek Cumhuriyeti 3.430.738 dolar ile yer almaktadır. İlimiz 3 farklı serbest bölge olmak üzere, 106 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz.

Sektörel olarak Ağustos ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 16.517.317 dolar, ikinci sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 9.590.578 dolar, üçüncü sırada Gıda ürünleri ve içecek 7.576.068 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 7.147.806 dolar ve beşinci sırada ise Giyim eşyası 3.394.023 dolar ile yer almaktadır.

Mehmet Yunus ŞAHİN

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı