img
AYDIN İLİ TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATINDA REKOR ARTIŞ…

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2017 yılı Ekim ayında, 2016 yılının aynı ayına göre % 9 artarak 13 milyar 942 milyon dolar, ithalat % 25 artarak 21 milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Ekim ayında dış ticaret açığı % 73,9 artarak 7 milyar 324 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ekim ayında % 75,2 iken, 2017 Ekim ayında % 65,6’ya düştü.

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2016 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık % 8,47 artarak 154 milyar 601 milyon dolar, ithalat yaklaşık % 13,57 artarak 225 milyar 562 milyon dolar olmuştur.

Ekim ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı % 93,1’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 3,9 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 36 , orta düşük teknoloji ürünlerin payı % 26,1 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 34 olmuştur.

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı % 82,3’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Ekim ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı % 16,6 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 42,3 , orta düşük teknolojili ürünlerin payı % 30,4 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 10,7’dir.

İlimizde 2017 yılı Ekim ayı ihracatı, 2016 yılının aynı ayına göre % 37,45 artarak 83.441.802 dolar, ithalat % 46,04 artarak 19.935.447 dolar olarak gerçekleşti.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 675.365.499 dolar, 2016 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 617.678.628 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 9,34 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında ithalatımız 271.681.923 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 257.937.457 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 5,06 azaldığı görülmektedir.

Ekim ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın %0,23’ünü yüksek teknolojili ürünler, %31,24’ünü orta yüksek teknoloji ürünler, %6,62’sini orta düşük teknolojili ürünler ve %61,91’ini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %2,62’sini yüksek teknolojili ürünler, %39,85’ini orta yüksek teknolojili ürünler, %17,13’ünü orta düşük teknolojili ürünler ve %40,40’ını düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2017 yılı Ekim ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Fransa 7.311.625 dolar, ikinci sırada İtalya 7.079.424 dolar, üçüncü sırada Almanya 6.109.746 dolar, dördüncü sırada İspanya 5.432.094 dolar ve beşinci sırada ABD 4.968.890 dolar ile yer almaktadır. İlimiz 4 farklı serbest bölge olmak üzere, 99 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz.

Gıda ürünleri ihracatı 2016 Ekim ayında 7.129.379 dolar iken 2017 Ekim ayı ihracatında 33.381.025 dolara ulaşmıştır. Bu artış İlimizde Tarım ürünleri ihracatçılarının sayısını ve gücünü ifade etmektedir. Bölgemizin Tarıma dayalı sanayi ile ön plana çıkması ihracatımızın gelişimi açısından önem arz etmektedir.

Sektörel olarak Ekim ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Gıda ürünleri ve içecek 33.381.025 dolar, ikinci sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 15.316.428 dolar, üçüncü sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 11.492.626 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 7.083.722 dolar ve beşinci sırada ise Metal eşya sanayi 3.200.835 dolar ile yer almaktadır.

Mehmet Yunus ŞAHİN

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı