img
TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI SON İKİ AYIN ZİRVESİNDE...

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2017 yılı Kasım ayında, 2016 yılının aynı ayına göre % 11,2 artarak 14 milyar 217 milyon dolar, ithalat % 21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Kasım ayında dış ticaret açığı % 52,4 artarak 6 milyar 320 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Kasım ayında % 75,5 iken, 2017 Kasım ayında % 69,2’ye düştü.

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2016 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık % 9,45 artarak 155 milyar 993 milyon dolar, ithalat yaklaşık % 15,35 artarak 229 milyar 114 milyon dolar olmuştur.

Kasım ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı % 92,8’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 3,9 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 36,3 , orta düşük teknoloji ürünlerin payı % 27,2 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 32,6 olmuştur.

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı % 81,1’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Kasım ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı % 15,7 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 42,7 , orta düşük teknolojili ürünlerin payı % 30,1 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 11,4’tür.

İlimizde 2017 yılı Kasım ayı ihracatı, 2016 yılının aynı ayına göre % 33,63 artarak 77.153.124 dolar, ithalat % 20,02 artarak 25.978.161 dolar olarak gerçekleşti.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 694.654.651 dolar, 2016 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 617.678.628 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 12,46 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında ithalatımız 271.681.923 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 262.270.459 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 3,46 azaldığı görülmektedir.

Kasım ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın %0,17’sini yüksek teknolojili ürünler, %27,98’ini orta yüksek teknoloji ürünler, %5,58’ini orta düşük teknolojili ürünler ve %66,26’sını düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %15’ini yüksek teknolojili ürünler, %33,77’sini orta yüksek teknolojili ürünler, %26,80’ini orta düşük teknolojili ürünler ve %24,42’sini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2017 yılı Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada İtalya 13.485.441 dolar, ikinci sırada Almanya 4.623.230 dolar, üçüncü sırada İspanya 4.461.727 dolar, dördüncü sırada Fransa 4.345.927 dolar ve beşinci sırada Vietnam 3.711.006 dolar ile yer almaktadır. İlimiz 3 farklı serbest bölge olmak üzere, 101 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz.

Gıda ürünleri ihracatı 2016 Kasım ayında 6.793.025 dolar iken 2017 Kasım ayı ihracatında 29.907.335 dolara ulaşmıştır. Bu artış İlimizde Tarım ürünleri ihracatçılarının sayısını ve gücünü ifade etmektedir. Bölgemizin Tarıma dayalı sanayi ile ön plana çıkması ihracatımızın gelişimi açısından önem arz etmektedir.

Sektörel olarak Kasım ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Gıda ürünleri ve içecek 29.907.335 dolar, ikinci sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 12.185.494 dolar, üçüncü sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 9.184.445 dolar, dördüncü sırada Tarım ve hayvancılık 8.718.832 dolar ve beşinci sırada ise Motorlu kara taşıtı ve römorklar 6.236.075 dolar ile yer almaktadır.

                 

      Mehmet Yunus ŞAHİN

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı