img
AYDIN İHRACATTA YENİDEN ŞAHLANDI...

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2017 yılı Aralık ayında, 2016 yılının aynı ayına göre % 8,6 artarak 13 milyar 878 milyon dolar, ithalat % 25,4 artarak 23 milyar 84 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Aralık ayında dış ticaret açığı % 63,5 artarak 9 milyar 206 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Aralık ayında % 69,4 iken, 2017 Aralık ayında % 60,1’e düştü.

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2016 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık % 10,19 artarak 157 milyar 55 milyon dolar, ithalat yaklaşık % 17,71 artarak 233 milyar 791 milyon dolar olmuştur.

Aralık ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı % 92,2’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 4,5 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 36,3 , orta düşük teknoloji ürünlerin payı % 25,7 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 33,5 olmuştur.

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı % 81’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Aralık ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı % 16,8 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 40,3 , orta düşük teknolojili ürünlerin payı % 33,2 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 9,7’dir.

İlimizde(AYDIN) 2017 yılı Aralık ayı ihracatı, 2016 yılının aynı ayına göre % 15,26 artarak 59.048.871 dolar, ithalat % 46,55 azalarak 16.794.454 dolar olarak gerçekleşerek ihracatta 22. sırada, ithalatta ise 34. sırada yer almıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Aralık ayında %163 iken, 2017 Aralık ayında %352’ye yükselmiştir. Bu veriler ile ilimiz 2017 yılı 12 aylık dönemde Türkiye ihracatına % 0,45 katkı sağlamıştır. 2017 yılı Aralık ayında toplam aktif ihracatçı firma sayısı 2016 yılının aynı ayına göre % 8,5 artarak 318 firmaya ulaşmıştır.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 702.126.098 dolar, 2016 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 617.678.628 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 13,67 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında ithalatımız 271.681.923 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 247.642.041 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 8,85 azaldığı görülmektedir.

Aralık ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın %0,19’unu yüksek teknolojili ürünler, %32,60’ını orta yüksek teknoloji ürünler, %6,26’sını orta düşük teknolojili ürünler ve %60,95’ini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %15,62’sini yüksek teknolojili ürünler, %51,89’unu orta yüksek teknolojili ürünler, %12,64’ünü orta düşük teknolojili ürünler ve %19,85’ini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2017 yılı Aralık ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada İtalya 8.463.874 dolar, ikinci sırada İspanya 4.620.086 dolar, üçüncü sırada ABD 3.385.311 dolar, dördüncü sırada Almanya 2.738.660 dolar ve beşinci sırada Fransa 2.635.551 dolar ile yer almaktadır. İlimiz 4 farklı serbest bölge olmak üzere, 95 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz.

Sektörel olarak Aralık ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Gıda ürünleri ve içecek 19.715.498 dolar, ikinci sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 11.212.127 dolar, üçüncü sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 7.283.675 dolar, dördüncü sırada Tarım ve hayvancılık 6.818.956 dolar ve beşinci sırada ise Motorlu kara taşıtı ve römorklar 5.140.854 dolar ile yer almaktadır.

                 

      Mehmet Yunus ŞAHİN

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı