img
AYDIN EKONOMİSİNİ İŞLENMİŞ GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATI SIRTLADI...

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2018 yılı Şubat ayında, 2017 yılının aynı ayına göre % 9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalat % 19,7 artarak 18 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Şubat ayında dış ticaret açığı % 54,2 artarak 5 milyar 761 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Şubat ayında % 76,4 iken, 2018 Şubat ayında % 69,6’ya düştü.

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2017 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık % 1,45 artarak 159 milyar 288 milyon dolar, ithalat yaklaşık % 3,87 artarak 242 milyar 839 milyon dolar olmuştur.

Şubat ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı % 93,7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 3,4 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 38,4 , orta düşük teknoloji ürünlerin payı % 25,2 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 33 olmuştur.

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı % 79,2’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2018 Şubat ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı % 14,9 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 41,9 , orta düşük teknolojili ürünlerin payı % 32 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 11,3’dür.

İlimizde(AYDIN) 2018 yılı Şubat ayı ihracatı, 2017 yılının aynı ayına göre % 30,7 artarak 59.310.417 dolar, ithalat % 73,9 artarak 24.165.166 dolar olarak gerçekleşerek ihracatta 21. sırada, ithalatta ise 26. sırada yer almıştır. 2018 Şubat ayı itibarıyla İlimizin, Türkiye’nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla, % 0,45 ve % 0,13 olarak gerçekleşmiştir. İlimizin Şubat 2018’deki 83 Milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye’nin toplam dış ticaret hacminin % 0,26’sını oluşturmaktadır. Türkiye 2018 Şubat ayı itibarıyla 5,8 Milyar dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 35 Milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Şubat ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı % 69,6 iken Aydın için bu oran % 245,4 olmuştur. 2018 yılı Şubat ayında aktif ihracatçı firma sayısı, 2017 yılının aynı ayına göre % 9,4 artarak 152 firmaya ulaşmıştır.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 726.009.117 dolar, 2017 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 701.988.002 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 3,4 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2017 yılında ithalatımız 247.578.889 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 270.327.311 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 9,2 arttığı görülmektedir.

Şubat ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın %0,55’ini yüksek teknolojili ürünler, %40,22’sini orta yüksek teknoloji ürünler, %6,16’sını orta düşük teknolojili ürünler ve %53,07’sini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %2,45’ini yüksek teknolojili ürünler, %60,14’ünü orta yüksek teknolojili ürünler, %11,18’ini orta düşük teknolojili ürünler ve %26,23’ünü düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2018 yılı Şubat ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada İtalya 5.935.913 dolar, ikinci sırada Almanya 4.246.213 dolar, üçüncü sırada İspanya 3.926.807 dolar, dördüncü sırada ABD 3.560.035 dolar ve beşinci sırada Fransa 3.189.793 dolar ile yer almaktadır. İlimiz 3 farklı serbest bölge olmak üzere, 100 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz.

Sektörel olarak Şubat ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Gıda ürünleri ve içecek 16.236.596 dolar, ikinci sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 13.474.602 dolar, üçüncü sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 10.437.027 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 5.935.321 dolar ve beşinci sırada ise Kimyasal madde ve ürünler 3.997.664 dolar ile yer almaktadır.

                 

      Mehmet Yunus ŞAHİN

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı