img
Başkan Mehmet Yunus Şahin Tobb Sanayi Konseyi Üyeliğine Seçildi

Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) 74. Genel Kurulu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sanayi Konseyi üyeliğine seçildi.

Şahin, “30 kişiden oluşan TOBB Sanayi Konseyinde, sanayi sektörünün sorunlarını çözümü, mevzuat değişiklikleri için önemli kararlar alınmaktadır. Konsey toplantılarına sanayicilerimiz için verilecek destek çalışmalarının ve karşılaşılan sorunların çözümleri için; Sayın TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu Sanayi Konseyi toplantılarına gündemin ağırlıklı konularına göre, Gümrük ve Ticaret Bakanını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanını veya Maliye Bakanını davet etmektedir. Sayın Bakanların da teşrifiyle bu toplantılarda Konsey üyesi Oda başkanlarımızın talepleri ile, destek ve teşvik programları ve sanayicilerimizin karşılaştıkları sorunların çözümleri ile ilgili ilk adımlar atılmaktadır.” Dedi.