img
Aydın İli(2018) Mayıs Ayı İhracatında Aslan Payı Maden Sektörünün

AYDIN İLİ (2018) MAYIS AYI İHRACATINDA ASLAN PAYI MADEN SEKTÖRÜNÜN...

           

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2018 yılı Mayıs ayında, 2017 yılının aynı ayına göre % 5,3 artarak 14 milyar 306 milyon dolar, ithalat % 5,5 artarak 22 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Mayıs ayında dış ticaret açığı % 5,7 artarak 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mayıs ayında % 64,9 iken, 2018 Mayıs ayında % 64,8’e geriledi.

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2017 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık % 3,2 artarak 162 milyar 52 milyon dolar, ithalat yaklaşık % 6,6 artarak 249 milyar 168 milyon dolar olmuştur.

Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı % 93,7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 4,1 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 37,2 , orta düşük teknoloji ürünlerin payı % 25,9 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 32,8 olmuştur.

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı % 82,2’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2018 Mayıs ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı % 11,5 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 41,8 , orta düşük teknolojili ürünlerin payı % 36,1 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 10,6’dır.

İlimizde(AYDIN) 2018 yılı Mayıs ayı ihracatı, 2017 yılının aynı ayına göre % 8,9 artarak 60.725.867 dolar, ithalat % 19,5 artarak 24.672.375 dolar olarak gerçekleşerek ihracatta 21. sırada, ithalatta ise 26. sırada yer almıştır. 2018 Mayıs ayı itibarıyla İlimizin, Türkiye’nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla, % 0,42 ve % 0,11 olarak gerçekleşmiştir. İlimizin Mayıs 2018’deki 85 Milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye’nin toplam dış ticaret hacminin % 0,23’ünü oluşturmaktadır. Türkiye 2018 Mayıs ayı itibarıyla 7,7 Milyar dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 36 Milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Mayıs ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı % 64,8 iken Aydın için bu oran % 246,1 olmuştur. 2018 yılı ilk 5 ayında aktif ihracatçı firma sayısı, 2017 yılına göre % 2,4 artarak 258 firmaya ulaşmıştır.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 741.138.604 dolar, 2017 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 701.988.002 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 5,6 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2017 yılında ithalatımız 247.578.889 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 274.195.301 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 10,8 arttığı görülmektedir.

Mayıs ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın %0,23’ünü yüksek teknolojili ürünler, %45,08’ini orta yüksek teknoloji ürünler, %4,28’ini orta düşük teknolojili ürünler ve %50,41’ini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %2,73’ünü yüksek teknolojili ürünler, %66,23’ünü orta yüksek teknolojili ürünler, %17,37’sini orta düşük teknolojili ürünler ve %13,67’sini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2018 yılı Mayıs ayında İlimiz 2’si farklı serbest bölgeler olmak üzere, 104 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay % 69,3 olmuştur. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, İspanya, Almanya, ABD, Çin, Hollanda, Rusya Federasyonu, Fransa, Irak ve Polonya oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatımızın %52,4’ü yapılmıştır.

Aydın’dan yapılan ihracatın Mayıs ayı dağılımına bakıldığında, %72,2’si imalat sanayi, %24,9’u madencilik ve taş ocakçılığı, %2,9’u tarım ve ormancılık ve %0,1’i de toptan ve perakende ticaret tarafından yapıldı.

Sektörel olarak Mayıs ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 16.785.767 dolar, ikinci sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 15.103.652 dolar, üçüncü sırada Gıda ürünleri ve içecek 10.216.304 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 6.449.031 dolar ve beşinci sırada ise Kimyasal madde ve ürünler 3.861.858 dolar ile yer almaktadır.

                 

      Mehmet Yunus ŞAHİN

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı