img
Aydın İli(2018) Haziran Ayında Sektörel İhracatta Lider Makine ve Teçhizat Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2018 yılı Haziran ayında, 2017 yılının aynı ayına göre % 1,3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolar, ithalat % 3,8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Haziran ayında dış ticaret açığı % 9,1 azalarak 5 milyar 497 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Haziran ayında % 68,5 iken, 2018 Haziran ayında % 70,2’ye yükseldi.

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2017 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık % 3,1 artarak 161 milyar 840 milyon dolar, ithalat yaklaşık % 6,3 artarak 248 milyar 440 milyon dolar olmuştur.

Haziran ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı % 94,3’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 3,2 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 37,6 , orta düşük teknoloji ürünlerin payı % 27,7 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 31,5 olmuştur.

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı % 79,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2018 Haziran ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı % 13,6 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 42,6 , orta düşük teknolojili ürünlerin payı % 31,3 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 12,5’tir.

İlimizde(AYDIN) 2018 yılı Haziran ayı ihracatı, 2017 yılının aynı ayına göre % 6,8 azalarak 56.295.976 dolar, ithalat % 13,3 artarak 22.652.325 dolar olarak gerçekleşerek ihracatta 23. sırada, ithalatta ise 27. sırada yer almıştır. 2018 Haziran ayı itibarıyla İlimizin, Türkiye’nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla, % 0,43 ve % 0,12 olarak gerçekleşmiştir. İlimizin Haziran 2018’deki 79 Milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye’nin toplam dış ticaret hacminin % 0,25’ini oluşturmaktadır. Türkiye 2018 Haziran ayı itibarıyla 5,5 Milyar dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 34 Milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Haziran ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı % 70,2 iken Aydın için bu oran % 248,5 olmuştur. 2018 yılı ilk 6 ayında aktif ihracatçı firma sayısı, 2017 yılına göre % 2,7 artarak 267 firmaya ulaşmıştır.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 739.494.510 dolar, 2017 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 704.327.958 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 5 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2017 yılında ithalatımız 258.221.191 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 288.406.047 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 11,7 arttığı görülmektedir.

Haziran ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın %0,13’ünü yüksek teknolojili ürünler, %44,32’sini orta yüksek teknoloji ürünler, %5,58’ini orta düşük teknolojili ürünler ve %49,98’ini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %3,43’ünü yüksek teknolojili ürünler, %61,06’sını orta yüksek teknolojili ürünler, %11,93’ünü orta düşük teknolojili ürünler ve %23,58’ini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2018 yılı Haziran ayında İlimiz 3’ü farklı serbest bölgeler olmak üzere, 97 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay % 73,3 olmuştur. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, ABD, Çin, Almanya, İspanya, Romanya, Fransa, Rusya Federasyonu, Irak ve Polonya oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatımızın %58,5’i yapılmıştır.

Aydın’dan yapılan ihracatın Haziran ayı dağılımına bakıldığında, %69,4’ü imalat sanayi, %25,9’u madencilik ve taş ocakçılığı, %4,6’sı tarım ve ormancılık ve %0,1’i de toptan ve perakende ticaret tarafından yapıldı.

Sektörel olarak Haziran ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 15.185.659 dolar, ikinci sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 14.589.420 dolar, üçüncü sırada Gıda ürünleri ve içecek 8.882.136 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 5.974.857 dolar ve beşinci sırada ise Kimyasal madde ve ürünler 3.533.407 dolar ile yer almaktadır.

                 

      Mehmet Yunus ŞAHİN

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı