img
Aydın İli (2018) Ağustos Ayı İhracatı

AYDIN İLİ (2018) AĞUSTOS AYI İHRACATI

          

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2018 yılı Ağustos ayında, 2017 yılının aynı ayına göre % 6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolar, ithalat % 22,7 azalarak 14 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Ağustos ayında dış ticaret açığı % 59 azalarak 2 milyar 422 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ağustos ayında % 69,1 iken, 2018 Ağustos ayında % 83,6’ya yükseldi.

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2017 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık % 3,4 artarak 162 milyar 390 milyon dolar, ithalat yaklaşık % 3,8 artarak 242 milyar 657 milyon dolar olmuştur.

Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı % 94,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 2,9 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 30,5 , orta düşük teknoloji ürünlerin payı % 33,8 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 32,8 olmuştur.

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı % 75,5’tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2018 Ağustos ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı % 13,3 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 41,1 , orta düşük teknolojili ürünlerin payı % 33,5 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 12,1’dir.

İlimizde(AYDIN) 2018 yılı Ağustos ayı ihracatı, 2017 yılının aynı ayına göre % 15 azalarak 48.451.145 dolar, ithalat % 29,2 azalarak 17.086.184 dolar olarak gerçekleşerek ihracatta 21. sırada, ithalatta ise 29. sırada yer almıştır. 2018 Ağustos ayı itibarıyla İlimizin, Türkiye’nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla, % 0,39 ve % 0,12 olarak gerçekleşmiştir. İlimizin Ağustos 2018’deki 65 Milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye’nin toplam dış ticaret hacminin % 0,24’ünü oluşturmaktadır. Türkiye 2018 Ağustos ayı itibarıyla 2,4 Milyar dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 31 Milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Ağustos ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı % 83,6 iken Aydın için bu oran % 283,6 olmuştur. 2018 yılının 8 aylık döneminde aktif ihracatçı firma sayısı, 2017 yılına göre % 1,1 artarak 274 firmaya ulaşmıştır.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 727.972.577 dolar, 2017 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 704.327.958 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 3,4 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2017 yılında ithalatımız 258.221.191 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 281.700.038 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 9,1 arttığı görülmektedir.

Ağustos ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın %0,16’sı yüksek teknolojili ürünler, %44,41’i orta yüksek teknoloji ürünler, %5,58’i orta düşük teknolojili ürünler ve %49,85’ini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %2,97’sini yüksek teknolojili ürünler, %40,72’sini orta yüksek teknolojili ürünler, %9,71’ini orta düşük teknolojili ürünler ve %46,60’ını düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2018 yılı Ağustos ayında İlimiz 3’ü farklı serbest bölgeler olmak üzere, 99 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay % 73,8 olmuştur. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İspanya, İtalya, Almanya, Çin, ABD, Rusya Federasyonu, Fransa, Romanya, Vietnam ve Polonya oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatımızın % 55,8’i yapılmıştır.

Aydın’dan yapılan ihracatın Ağustos ayı dağılımına bakıldığında, % 68,3’ü imalat sanayi, % 26,4’ü madencilik ve taş ocakçılığı ve % 5,3’ü tarım ve ormancılık tarafından yapıldı.

Sektörel olarak Ağustos ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 12.797.397 dolar, ikinci sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 12.115.715 dolar, üçüncü sırada Gıda ürünleri ve içecek 7.497.360 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 5.754.481 dolar ve beşinci sırada ise Kimyasal madde ve ürünler 3.387.461 dolar ile yer almaktadır.

                 

       Mehmet Yunus ŞAHİN

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı