img
Aydın İli (2018) Eylül Ayı İhracatı

 AYDIN İLİ (2018) EYLÜL AYI İHRACATI

           

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2018 yılı Eylül ayında, 2017 yılının aynı ayına göre % 22,4 artarak 14 milyar 456 milyon dolar, ithalat % 18,3 azalarak 16 milyar 326 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Eylül ayında dış ticaret açığı % 77,1 azalarak 1 milyar 869 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Eylül ayında % 59,1 iken, 2018 Eylül ayında % 88,5’e yükseldi.

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2017 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık % 5,1 artarak 164 milyar 989 milyon dolar, ithalat yaklaşık % 2,2 artarak 239 milyar 4 milyon dolar olmuştur.

Eylül ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı % 94,4’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 3,2 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 35,1 , orta düşük teknoloji ürünlerin payı % 29,9 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 31,8 olmuştur.

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı % 78’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2018 Eylül ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı % 13,1 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 40,5 , orta düşük teknolojili ürünlerin payı % 34,3 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 12,1’dir.

İlimizde(AYDIN) 2018 yılı Eylül ayı ihracatı, 2017 yılının aynı ayına göre % 23,3 artarak 58.256.345 dolar, ithalat % 24,2 azalarak 19.311.930 dolar olarak gerçekleşerek ihracatta 22. sırada, ithalatta ise 29. sırada yer almıştır. 2018 Eylül ayı itibarıyla İlimizin, Türkiye’nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla, % 0,40 ve % 0,12 olarak gerçekleşmiştir. İlimizin Eylül 2018’deki 77 Milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye’nin toplam dış ticaret hacminin % 0,25’ini oluşturmaktadır. Türkiye 2018 Eylül ayı itibarıyla 1,9 Milyar dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 39 Milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Eylül ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı % 88,5 iken Aydın için bu oran % 301,7 olmuştur.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 738.860.009 dolar, 2017 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 704.327.958 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 4,9 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2017 yılında ithalatımız 258.221.191 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 275.544.839 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 6,7 arttığı görülmektedir.

Eylül ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın %0,18’i yüksek teknolojili ürünler, %33,74’ü orta yüksek teknoloji ürünler, %6,09’u orta düşük teknolojili ürünler ve %59,98’i düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %2,82’si yüksek teknolojili ürünler, %36,15’i orta yüksek teknolojili ürünler, %5,17’si orta düşük teknolojili ürünler ve %55,87’si düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2018 yılı Eylül ayında İlimiz 4’ü farklı serbest bölgeler olmak üzere, 96 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay % 71,7 olmuştur. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, Fransa, İspanya, Almanya, ABD, Çin, Romanya, Hollanda, Vietnam ve Danimarka oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatımızın % 56,5’i yapılmıştır.

Aydın’dan yapılan ihracatın Eylül ayı dağılımına bakıldığında, % 78,6’sı imalat sanayi, % 18,7’si madencilik ve taş ocakçılığı ve % 2,7’si tarım ve ormancılık tarafından yapıldı.

Sektörel olarak Eylül ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Gıda ürünleri ve içecek 20.388.150 dolar, ikinci sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 10.887.017 dolar, üçüncü sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 10.154.245 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 5.869.673 dolar ve beşinci sırada ise Kimyasal madde ve ürünler 3.521.397 dolar ile yer almaktadır.

                 

       Mehmet Yunus ŞAHİN

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı