img
Aydın İli (2018) Aralık Ayı İhracatı

AYDIN İLİ (2018) ARALIK AYI İHRACATI

           

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılının aynı ayına göre % 0,2 artarak 13 milyar 879 milyon dolar, ithalat % 28,3 azalarak 16 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Aralık ayında dış ticaret açığı % 71,1 azalarak 2 milyar 674 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Aralık ayında % 60 iken, 2018 Aralık ayında % 83,8’e yükseldi.

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2017 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık % 7 artarak 168 milyar 23 milyon dolar, ithalat yaklaşık % 4,6 azalarak 223 milyar 39 milyon dolar olmuştur.

Aralık ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı % 92,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 4,3 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 36,4 , orta düşük teknoloji ürünlerin payı % 27,8 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 31,5 olmuştur.

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı % 73,8’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2018 Aralık ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı % 16,5 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 44,3 , orta düşük teknolojili ürünlerin payı % 28 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 11,1’dir.

İlimizde(AYDIN) 2018 yılı Aralık ayı ihracatı, 2017 yılının aynı ayına göre % 13,1 azalarak 51.605.075 dolar, ithalat % 18,9 azalarak 14.344.413 dolar olarak gerçekleşerek ihracatta 24. sırada, ithalatta ise 30. sırada yer almıştır. 2018 Aralık ayı itibarıyla İlimizin, Türkiye’nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla, % 0,37 ve % 0,09 olarak gerçekleşmiştir. İlimizin Aralık 2018’deki 66 Milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye’nin toplam dış ticaret hacminin % 0,22’sini oluşturmaktadır. Türkiye 2018 Aralık ayı itibarıyla 2 Milyar 674 Milyon dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 37 Milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Aralık ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı % 83,8 iken Aydın için bu oran % 359,8 olmuştur.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 721.319.998 dolar, 2017 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 704.327.958 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 2,4 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2017 yılında ithalatımız 258.221.191 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 258.624.365 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 0,2 arttığı görülmektedir.

Aralık ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın %0,23’ünü yüksek teknolojili ürünler, %40,17’sini orta yüksek teknoloji ürünler, %4,08’ini orta düşük teknolojili ürünler ve %55,52’sini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %2,77’sini yüksek teknolojili ürünler, %52,86’sını orta yüksek teknolojili ürünler, %7,20’sini orta düşük teknolojili ürünler ve %37,17’sini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2018 yılı Aralık ayında İlimiz 3’ü farklı serbest bölgeler olmak üzere, 100 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay % 70,6 olmuştur. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, İspanya, ABD, Almanya, Fransa, Irak, Çin, Danimarka, Hollanda ve İsrail oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatımızın % 53,8’i yapılmıştır.

Aydın’dan yapılan ihracatın Aralık ayı dağılımına bakıldığında, % 75,7’si imalat sanayi, % 16,8’i madencilik ve taş ocakçılığı ve % 7,4’ü tarım ve ormancılık tarafından yapıldı.

Sektörel olarak Aralık ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Gıda ürünleri ve içecek 13.828.018 dolar, ikinci sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 10.957.944 dolar, üçüncü sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 8.691.101 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 5.875.746 dolar ve beşinci sırada ise Tarım ve hayvancılık 3.836.753 dolar ile yer almaktadır.

                 

       Mehmet Yunus ŞAHİN

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı