img
Aydın İli (2019) Temmuz Ayı İhracatı

İlimizin(AYDIN) 2019 yılı Temmuz ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 19 artarken 61,6 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 7 ayında ihracat % 1,9 azalışla 407 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise % 1,1 azalışla 722 milyon dolara geriledi. Temmuz ayında 43,2 milyon dolar dış ticaret fazlası veren İlimizde, ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 334,5 oldu.

İlimizin ülke ihracatından aldığı paya bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre % 10,8 artışla % 0,41 oldu.

İllerin ihracatına bakıldığında; Temmuz ayında 51 ilin ihracatı artarken en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında Aydın 22. sırada yer aldı.

Teknolojik sınıflandırma ile İlimiz Temmuz ayı ihracatına bakıldığında; %0,14 Yüksek, %44,36 Orta-Yüksek, %8,15 Orta-Düşük ve %47,35 ile Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi.

İhracat pazarlarına bakıldığında; İlimizden Temmuz ayında 104 ülkeye ve 3 serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. Temmuz ayında 53 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 51 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 8,7 milyon dolar ile İspanya oldu. İspanya’yı 6,9 milyon dolar ile İtalya, 4,5 milyon dolar ile ABD ve 4,3 milyon dolar ile  Almanya izledi. Bunların yanında, Ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise % 3.838,6 artışla Kuzey Makedonya, % 2.149,1 artışla Arjantin, % 1.039,9 artışla Ürdün ve % 530,6 artışla Pakistan oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2019 yılı Temmuz ayında Kotdivuar, Myanmar, İstanbul End. Ve Tic. Serb. Bölg. , Libya, Singapur, Angola, Surinam, Kolombiya, El Salvador ve Honduras gibi ülke ve bölgeler ihraç pazarlarımız arasına katıldı.

Ülke gruplarına göre ihracatta; AB’ye ihracat % 32,9 artarak 30,3 milyon dolar olarak gerçekleşirken AB’nin Aydın ihracatındaki payı % 49,3 oldu. AB’yi 7,5 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 5,6 Milyon dolar ile Uzakdoğu ülkeleri izledi. 

Sektörlerin ihracat performansına bakıldığında; İlimizde Temmuz ayında 21 farklı sektör içinde Taşocakçılığı ve diğer madencilik 16,7 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 15,9 milyon dolarla Makine ve Teçhizat, 7,8 milyon dolar ile Motorlu kara taşıtı ve römorklar sektörleri izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör “Basım ve yayım; plak, kaset vb.” olurken, sektör ihracatını % 39.514 oranında artırarak 42.387 dolara taşıdı. “Ağaç ve mantar ürünleri” sektöründe artış oranı % 272,6 olurken “Metal eşya sanayi” sektörü ihracatını 78 artırmayı başardı.

Ülkemizin 2019 yılı Temmuz ayı ihracatı % 7,9 artarak 15,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana 7 aylık ihracat % 2,7 artışla 98,8 milyar dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise % 1,6 artışla 170,5 milyar doları aştı. Dış ticaret açığı % 46,9 azalarak 3 milyar 192 milyon dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 82,6’ya yükseldi.

          

         Mehmet Yunus ŞAHİN

   AYSO Yönetim Kurulu Başkanı