Odamız Organ Seçimleri Hk.

Sayın Üyemiz, Odamız organ seçimleri 6 Ekim 2022 Perşembe günü yapılacaktır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin Seçme ve Seçilme Yeterlikleri içerisinde “Oda ve Borsaya kaydı gerektiren Ticaret ve Sanayi Kazanç Dolayısıyla Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefi” olmak şartı yer almaktadır. Oda Sicil kayıtlarında yer alan vergi dairesi ve vergi numarası bilgilerinizi kontrol etmeniz için kayıtlarımız 6 Eylül 2022 Salı günü mesai bitimine kadar kontrolünüze açık tutulacaktır. Oda sicilindeki mevcut kayıtlarında yanlışlık söz konusu ise bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden alınacak onaylı belgenin odamıza ibrazı ile belirtilen sürede gerekli düzeltmenin yaptırılması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvurulmaması ve kayıtların düzeltilmemesi halinde mevcut kayıtların doğruluğu tarafımızdan kabul edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.