İLETİŞİM VE HABERLEŞME POLİTİKAMIZ

Aydın Sanayi Odası stratejik amaçlarını gerçekleştirmek ile birlikte etkileşim içerisinde olduğumuz tüm kurum, kuruluş ve kişilerle; sorumluluk ve yetkilerimiz çerçevesinde odanın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışma ve projelerini ve diğer ilgili faaliyetlerini;

  • Açık, anlaşılır bir dil ve güven duyulan bir yaklaşım içinde
  • Düzenli ve çift yönlü bilgi alışverişinde bulunmaya özen gösterir,
  • Teknolojiden faydalanır,
  • Elektronik, yazılı, görsel ve sosyal medya organlarını kullanarak, tüm hedef kitlesi ile etkin bir iletişim kurmak.