İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Aydın Sanayi Odası; Stratejik amaçlarını gerçekleştirmek için üyenin önemini bilen ve sistem odaklı yaklaşım sergileyecek şekilde;

  • Değerlerimizi paylaşan, verimliliği esas alan doğru işgücünü kurumumuza kazandırır,
  • Öğrenme ve gelişmeye istekli çalışanların yetiştirilmesine destek olur,
  • Çalışanların motivasyonunu yükseltici uygulamaları sürdürülebilir kılmayı sağlar,
  • Günün koşullarına uyum sağlayan, oda mevzuatına uygun adil ve tutarlı bir ücretlendirme sistemi uygular,
  • Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygular,
  • Odamızın ve çalışanlarımızın güvenliğini, sağlığını ve verimliliğini ön planda tutar,
  • Kurumun konumunu güçlendirmek amacıyla değişime ve gereksinimlere hızla adapte olabilecek ve yüksek performansı uzun dönem sürdürebilmeyi,

İnsan Kaynakları Yönetiminin temel prensibi olarak benimsemiştir.