İŞ MAKİNESİ TESCİL İŞLEMLERİ

Gerçek veya tüzel kişilere ait olan ve tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılan iş makinelerinin, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarında ülke içinde mevcut iş makinelerinin potansiyelinin belirlenmesi, devamlı olarak izlenmesi ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili, Birliğimize bağlı odalarca yapılmaktadır.

İş Makinesi Tescil İşlemleri Başvuru Formu