KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmayı garanti edebilmek için gerekli alt yapılardan biri olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini kurmak ve belgelendirmek,
  • Üyelerimizi yurtdışında hedef piyasalar konusunda bilgilendirmek için araştırma yapar,
  • Üyelerimizin beklentilerini tespit etmek için çalışmalar gerçekleştirir,
  • Kuruluşumuzda daha verimli elektronik ortam oluşturarak, oda ve üyelerin birbirleri arasında iletişimlerini artırır,
  • Mevcut kaliteli hizmet vizyonumuzu genişleterek üye kitlemizi artırır,
  • Yasal gereklilikleri her zaman karşılayacak şekilde süreçlerimizi düzenler ve geliştirir,
  • Sürekli iyileştirme faaliyetlerimizle, tüm süreçlerimizi mükemmelleştirmek için çalışır,
  • İnsan Kaynaklarımızı nitelikli bir şekilde sürekli geliştirmek ve kuruluşumuz faaliyetlerinin kalitesinin vazgeçilmez bir gerekliliği olduğu bilinci ile eğitim sürecinin devamlılığını sağlar.