MALİ POLİTİKAMIZ

Aydın Sanayi Odası; stratejik amaçlarını gerçekleştirmek için mali kaynaklarını, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak ve fayda/maliyet dengesini de göz önünde tutarak mevzuatlarla tanımlanmış yetki ve sorumluluklarla etkin bir şekilde yönetir, riskin en az olduğu alanlarda değerlendirir.