AYDIN
SANAYİ ODASI

AYDIN SANAYİ ODASI DIŞ PAYDAŞ TOPLANTISI YAPILDI

Aydın Sanayi Odası, önümüzdeki dört yıl için stratejik hedeflerini belirleme amacıyla 2025 – 2029 yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlıklarına başladı. Çalışma kapsamında, stratejik hedeflerin oluşturulması için Odanın mevcut durumu, sunduğu hizmetler ve geleceğine yönelik analiz ve görüş değerlendirmeleri toplanmaya başlandı.

Meclis Başkanımız Hakkı Gözlüklü, Yönetim Kurulu Başkanımız Gökhan Maraş ve Yönetim Kurulu Üyemiz Oral Erbay’ın yer aldığı toplantıya, kurum, kuruluş, oda ve sivil toplum kuruluşların yöneticileri, müdürleri ve ilgili personelleri katılım sağladı.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanımız Gökhan Maraş’ın açılış konuşmaları ile başladı.

Başkan Maraş, ‘’ 2025-2029 Stratejik Planımızı oluştururken, siz değerli dış paydaşlarımızın görüşleri ve katkıları bizim için son derece önemli. Bu nedenle, bugün burada olmanızdan büyük memnuniyet duyuyorum. Sanayi sektörü, ülkemizin ekonomik gelişiminde kritik bir rol oynamaktadır. Aydın Sanayi Odası olarak, bölgesel kalkınma ve sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Önümüzdeki yeni stratejik plan dönemini planlamak üzere, sizleri görüş ve değerlendirmelerini çok önemsiyoruz. Yaptığımız faaliyetlerin sonuçlarının ne kadar verimli olduğunu, objektif olarak paydaşlarımız ile değerlendirmek odamızın daha dinamik bir yapıya sahip olmasına önemli katkı verecektir. Bu stratejik plan döneminde odamızın ana hedefleri arasında, üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmalarını güçlendirmek, yenilikçiliği teşvik etmek, sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemek ve yerel sanayimizin uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesini sağlamak bulunmaktadır. Sizlerin fikirleri ve önerileri bu stratejik planın başarısını belirleyecek en önemli unsurlardan biridir. İnanıyorum ki, birlikte çalışarak Aydın sanayisini daha da ileriye taşıyabiliriz’’ dedi.


Açılış konuşmasının ardından Başkan Maraş, Aydın Sanayi Odası’nın kurumsal yapısı, gerçekleştirdiği faaliyetler ve yürüttüğü projeler ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

AYSO URGE ve Akreditasyon Danışmanı Murat Güney ise stratejik yönetimin önemi ve planının hazırlanma süreci hakkında bilgiler paylaşarak, katılımcılardan Odanın güçlü ve zayıf yönleri, Odayı etkileyen fırsat ve tehditler ile ilgili görüş ve önerileri aldı.

Toplantı, katılımcıların söz alarak fikirlerini paylaşması ve dış paydaş anketi formunu doldurmaları ile son buldu.

Değerli paydaşlarımıza toplantımıza katılarak sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

Gönderiyi paylaşmak için:

Diğer Haberlerimize Göz Atın