AYDIN
SANAYİ ODASI

Kapasite Raporu

Kapasite Raporu başvurularının en az 5 hafta önceden yapılması önemle rica olunur.

Ülkemizin askeri ve sınai seferberliğine ilişkin plan ve program çalışmaları ve yurt savunmasında ihtiyaç duyulan maddelerin yurt içi kaynaklarının tespit edilmesinde ve ayrıca ülkemizin hammadde, yardımcı madde ve üretim potansiyelinin bilinmesi ve sürekli takip edilmesi açısından önemli bir bilgi kaynağı olan Kapasite Raporları, tüm sanayi kuruluşlarının periyodik olarak düzenlettirmek zorunda oldukları belgelerdir.

Kapasite Raporları aşağıda belirtilen belgelerin ilgili kuruluşlardan alınabilmesi ve/veya Devlet tarafından sağlanan çeşitli indirim ve Sanayiciye özel uygulamalardan yararlanabilmek için gerekli bir belgedir.

• Yatırım Teşvik Belgesi

• Dahilde İşleme İzin Belgesi

• Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında

• Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında

• Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde

• Resmi ve özel ihalelerde

• Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde

• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda

• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde

• İmalatçı belgesi alımında

• Vergi incelemelerinde

• Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporları Odaların görevlendirdiği ve içerisine üretim konusu ile ilgili mühendisin bulunduğu Eksper Heyetleri marifetiyle düzenlenir. Düzenleme esnasında Odalar Birliğince hazırlanmış “Kapasite Esasları” adli kriterlere riayet etmek zorunludur.

KAPASİTE RAPORU GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Kapasite Raporları ilgili yönetmelikler gereğince en çok üç yıllık süreler için verilebilmektedir. Firmanın kiralık Makine ve Tesisat kullanıyor olması ve/veya Taşeron sözleşmesi yolu ile işçi çalıştırıyor olması hallerinde bu süre Kira/taşeron sözleşmelerinin süreleri ile kısalabilmektedir.

KAPASİTE RAPORU BAŞVURU EVRAKLARI

Eksiksiz Doldurulmuş;

Formun eksiksiz doldurulması, rapor düzenleme aşamasında hata oluşmaması yönenünden son derece önemlidir.

✓ Kurumlar vergisi beyannamesi, Bilanço ya da Mizan

Kapasite raporunda yer alan arazi, bina, demirbaş, taşıt ve sermaye gibideğerlerin tespit edilmesi için ibraz edilmesi gereklidir. Mümkün olan en yakın tarihe ait olmalıdır.Sadece bir tanesinin ibraz edilmesi yeterlidir.

✓ Tapu ya da Kira Kontratı

Firmanın üretim yaptığı binanın tapusu ya da Organize sanayi bölgelerinde tahsis belgesi ibraz edilmelidir. Kiralık işyerinde üretim yapılması halinde kira kontratı düzenlenmiş olmalıdır.

✓ SGK Tahakkuk fişi ve Taşeron sözleşmeleri

Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin son döneme ait SGK tahakkuk fişi veya Hizmet Listesi ibraz edilmelidir. Taşeron işçi çalıştıran işyerlerinde “Taşeron Sözleşmesi” ibraz edilmelidir.

✓ Mali Müşavir onaylı makine ekipman listesi ya da Kira Kontratı

İşyerindeki makine ve techizatın firmanın mülkiyetinde olup olmadığının tespiti için gereklidir. Eğer makineler kiralıksa kira kontratı düzenlenmelidir. Finansal kiralama yönetmiyle satın alınan makineler için ödeme planı ibraz edilmelidir. 

✓ SGK Tahakkuk fişi ve Taşeron sözleşmeleri

Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin son döneme ait SGK tahakkuk fişi veya Hizmet Listesi ibraz edilmelidir. Taşeron işçi çalıştıran işyerlerinde “Taşeron Sözleşmesi” ibraz edilmelidir.

✓ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hesabına Yatan Ücret Dekontu

Açıklama kısmına : “Firma ünvanı ve kapasite raporu onay ücreti “yazmanız yeterlidir.                                            

  • Maden firmaları için Maden Ruhsatı

            Maden firmaları için maden ruhsatı yada rödovans sözleşmesi ibraz edilmelidir.

  • Enerji firmaları için EPDK Lisansı

            Enerji üretimi gerçekleştiren firmaların EPDK Lisanslarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

  • Yetkili Oto Tamir ve Bakım Servisleri için Yetki Belgesi

            Yetkili Oto Tamir ve Bakım servislerinde Üretici/Distribütör firma tarafından verilen Yetki
            Belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.


KAPASİTE RAPORU ÜCRETLERİ – 1

AYDIN SANAYİ ODASINA YATACAK ÜCRETLER
Anonim Şirketler: 9.250 TL
Limited Şirketler: 8.000 TL
Kooperatifler: 8.000 TL
Şahıs Firmaları: 7.000 TL
Odamız veznesine ya da;

Halkbank IBAN: TR44 0001 2009 5330 0016 0002 92
İş Bankası IBAN: TR83 0006 4000 0013 0010 3287 23


KAPASİTE RAPORU ÜCRETLERİ – 2

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE YATACAK ÜCRETLER
2024 Onay Ücreti: 3.750 TL
Sadece aşağıda yer alan hesaplardan birine:

İş Bankası IBAN: TR100006400000142010785529
Akbank IBAN: TR350004600153888000069072
Ziraat Bankası IBAN: TR020001000760059943505032
Vakıflar Bankası IBAN: TR210001500158007293586413
Halkbank IBAN: TR140001200131100016000038

İletişim

Derya Zor Kocabay
kapasite@ayso.org.tr
Telefon0256 231 0404 / 1008