AYDIN
SANAYİ ODASI

Ayso Tarihçesi

Ticaret ve Sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları ve deniz ticaret odaları; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlâk ve tesanüdünü korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetleri görmek amacıyla 1954 yılında Ege Sanayi Odası Aydın Şubesi adı altında faaliyetlerine başlamıştır. Ancak gelişmelere bağlı olarak Aydın Sanayi Odasının Ege Bölgesi Sanayi Odasından bağımsız bir teşekkül olması zorunlu hale gelmiş ve bunun sonucu olarak 5590 Sayılı TOBB Kanuna istinaden 01 Ocak 2008 yılında Aydın Sanayi Odası kurulmuştur.

5590 Sayılı TOBB Kanunu gereği 500 üye ile kurulan Aydın Sanayi Odası günümüzde 1100’e yaklaşan üye sayımızla Türkiye’nin 12. Sanayi odasıdır. Gün geçtikçe büyüyen ve gelişen Aydın’ın büyümesine paralel olarak kurulduğu günden bugüne üye sayısını iki katına çıkaran odamızın 15 Meslek Grubu bulunmaktadır.

“Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük, küçük her çeşit sanayii kuracağız ve işleteceğiz. En başta vatan müdafaası olmak üzere, ürünlerimizi kıymetlendirmek ve en kısa yoldan, en ileri ve refahlı Türkiye idealine ulaşabilmek için bu bir zarurettir”.

M. Kemal ATATÜRK sözünü ilke edinen odamız eksiksiz ve zamanında hizmet, sürekli iyileştirme, teknolojik alt yapıyı kurma ve geliştirme, çalışanların eğitimine verdiği destek ile Aydın Sanayi Odası, Aydın Sanayisini her zaman daha ileri taşıma kararlığındadır.