AYDIN
SANAYİ ODASI

Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmayı garanti edebilmek için gerekli alt yapılardan biri olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini kurmak ve belgelendirmek,
 • Üyelerimizi yurtdışında hedef piyasalar konusunda bilgilendirmek için araştırma yapar,
 • Üyelerimizin beklentilerini tespit etmek için çalışmalar gerçekleştirir,
 • Kuruluşumuzda daha verimli elektronik ortam oluşturarak, oda ve üyelerin birbirleri arasında iletişimlerini artırır,
 • Mevcut kaliteli hizmet vizyonumuzu genişleterek üye kitlemizi artırır,
 • Yasal gereklilikleri her zaman karşılayacak şekilde süreçlerimizi düzenler ve geliştirir,
 • Sürekli iyileştirme faaliyetlerimizle, tüm süreçlerimizi mükemmelleştirmek için çalışır,
 • İnsan Kaynaklarımızı nitelikli bir şekilde sürekli geliştirmek ve kuruluşumuz faaliyetlerinin kalitesinin vazgeçilmez bir gerekliliği olduğu bilinci ile eğitim sürecinin devamlılığını sağlar.

İLETİŞİM VE HABERLEŞME POLİTİKAMIZ

Aydın Sanayi Odası stratejik amaçlarını gerçekleştirmek ile birlikte etkileşim içerisinde olduğumuz tüm kurum, kuruluş ve kişilerle; sorumluluk ve yetkilerimiz çerçevesinde odanın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışma ve projelerini ve diğer ilgili faaliyetlerini;

 • Açık, anlaşılır bir dil ve güven duyulan bir yaklaşım içinde
 • Düzenli ve çift yönlü bilgi alışverişinde bulunmaya özen gösterir,
 • Teknolojiden faydalanır,
 • Elektronik, yazılı, görsel ve sosyal medya organlarını kullanarak, tüm hedef kitlesi ile etkin bir iletişim kurmak.

BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ

Odamızın hizmetlerini en iyi biçimde verebilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve diğer bilişim alanındaki gereksinimleri imkanları dahilinde karşılar ve bilgi güvenliğini sağlar.

BAKIM ONARIM POLİTİKAMIZ

Aydın Sanayi Odası sahip olduğu donanım ve teçhizatın sadece oda görev tanımlarına uygun olarak yetkilendirilenler tarafından kullanılması, gerekli korumanın ve hassasiyetin gösterilmesi konusunda azami özeni gösterir.


MALİ POLİTİKAMIZ

Aydın Sanayi Odası; stratejik amaçlarını gerçekleştirmek için mali kaynaklarını, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak ve fayda/maliyet dengesini de göz önünde tutarak mevzuatlarla tanımlanmış yetki ve sorumluluklarla etkin bir şekilde yönetir, riskin en az olduğu alanlarda değerlendirir.


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Aydın Sanayi Odası; Stratejik amaçlarını gerçekleştirmek için üyenin önemini bilen ve sistem odaklı yaklaşım sergileyecek şekilde;

 • Değerlerimizi paylaşan, verimliliği esas alan doğru işgücünü kurumumuza kazandırır,
 • Öğrenme ve gelişmeye istekli çalışanların yetiştirilmesine destek olur,
 • Çalışanların motivasyonunu yükseltici uygulamaları sürdürülebilir kılmayı sağlar,
 • Günün koşullarına uyum sağlayan, oda mevzuatına uygun adil ve tutarlı bir ücretlendirme sistemi uygular,
 • Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygular,
 • Odamızın ve çalışanlarımızın güvenliğini, sağlığını ve verimliliğini ön planda tutar,
 • Kurumun konumunu güçlendirmek amacıyla değişime ve gereksinimlere hızla adapte olabilecek ve yüksek performansı uzun dönem sürdürebilmeyi,

İnsan Kaynakları Yönetiminin temel prensibi olarak benimsemiştir.


ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ

Aydın Sanayi Odası üyeleriyle olan ilişkilerinde üye işlemlerinin hızlı ve güvenilir şekilde tamamlanması için çözüm odaklı, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alır.

Odamız; üyelerin şikâyet, dilek ve önerilerini kolayca iletebildiği ve bu önerilerin hızlı ve etkin olarak çözülmesine yönelik bir sistem kurar. Bu sistemin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için yasalar ve kalite politikası çerçevesinde gerekli önlemleri alır.


TANITIM VE BİLİNİRLİK POLİTİKAMIZ

Aydın Sanayi Odası misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda vermekte olduğu ve vermeyi planladığı hizmetlerini ve faaliyetlerini uygun kanallardan tanıtır. Hizmet kalitesini yükselterek üye sayısını arttırmayı benimser.


SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Aydın Sanayi Odası insana verdiği değerin bir parçası olarak, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu kapsamda hizmet kalitesini artırırken, çevresel duyarlılığı ve içinde bulunduğu toplumun beklentilerini ön planda tutar ve destekler.