AYDIN
SANAYİ ODASI

Özden Gözlüklü Saka

TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurul Üyesi

HAUS Makina A.Ş - ozden@haus.com.tr
Defnelia Farm A.Ş. - ozden@defnelia.com